Điều Khoản & Điều Kiện

Trang này, cùng với những văn bản được đề cập trong đó, cho quý khách biết về điều khoản và điều kiện (các Điều Khoản và Điều Kiện này) mà chúng tôi áp dụng cho các sản phẩm (từng sản phẩm một) được liệt kê trên trang web thiennhientinhhoa.com của chúng tôi (về sau sẽ được gọi chung là trang Web). Xin vui lòng đọc kỹ các điều khoản và điều kiện này trước khi đặt mua bất cứ sản phẩm nào từ trang web của chúng tôi. Xin quý khách hiểu rằng khi quý khách đã đặt mua sản phẩm của chúng tôi, quý khách đã đồng ý bị ràng buộc bởi các điều khoản và điều kiện này. Quý khách nên in bản sao của các Điều Khoản và Điều Kiện này để tham khảo thêm.

1. Giới thiệu

1.1  số 9 Vật Tư Thủy Lợi, Tam Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội, giao dịch qua trang web thiennhientinhhoa.com .

1.2 Các Điều Khoản và Điều Kiện này áp dụng cho các sản phẩm thiennhientinhhoa.com. cung cấp theo yêu cầu mua hàng của quý khách trên trang Web. Khi đồng ý đặt mua hàng, quý khách đã chấp nhận bị ràng buộc pháp lý bởi các Điều Khoản và Điều Kiện này.

1.3 Trong các Điều Khoản và Điều Kiện này:

a) "Tài khoản" có nghĩa là tài khoản mà quý khách cần có để đăng nhập vào trang web của chúng tôi nếu quý khách muốn mua hàng.;

b) "Thông báo" có nghĩa là email của thiennhientinhhoa.com để thông báo chúng tôi đã nhận được Đơn đặt hàng của quý khách;

c) "Vi phạm trách nhiệm" được quy định tại điều 10.11(b) của bản Điều Khoản và Điều Kiện này;

d) "Ngày làm việc" nghĩa là các ngày trong tuần ngoại trừ Chủ Nhật, hoặc bất kì ngày lễ nào ở Việt Nam;

e) "Xác nhận đơn đặt hàng" có nghĩa là chúng tôi sẽ gửi email cho quý khách để xác nhận về đơn đặt hàng của quý khách theo quy định 4.9 bên dưới;

f) "Hợp đồng" có nghĩa là đơn hàng của quý khách tuân theo các điều khoản và điều kiện mà chúng tôi đã chấp nhận theo quy định 4.9 bên dưới;

g) "Khách hàng" có nghĩa là cá nhân mua hàng tại trang Web của chúng tôi;

h)"Trách nhiệm" được quy định tại điều 10.11(a) trong Điều Khoản và Điều Kiện;

i)"Đơn hàng" có nghĩa là đơn hàng do quý khách đặt trên trang Web để mua sản phẩm từ chúng tôi;

j)"Quý khách" có nghĩa là khách hàng đã đặt hàng;

k) Những từ ám chỉ "điều khoản”" có nghĩa là những mục và điều trong bản Điều Khoản và Điều Kiện này;

l) Các tiêu đề chỉ mang tính tham khảo chứ không ảnh hưởng đến việc giải thích hay cấu trúc của các Điều Khoản và Điều Kiện này;

m) Những từ thể hiện số ít bao gồm luôn cả số nhiều và ngược lại. Những từ thể hiện giới tính bao gồm các giới tính và những từ liên quan đến người bao gồm các cá nhân, công ty, tập đoàn, hoặc liên doanh;

n) Những từ mang nghĩa “bao gồm” hoặc tương tự có nghĩa là không có giới hạn.

1.4 Những Điều Khoản và Điều Kiện này thuộc quyền sở hữu trí tuệ của chúng tôi. Bất cứ một bên thứ ba nào khác sử dụng, cho dù là một phần trích dẫn, với mục đích trao đổi thương mại hàng hóa và/hay dịch vụ đều bị nghiêm cấm. Hành vi vi phạm sẽ bị xử theo pháp luật.

2. Quy định về khách hàng

Để mua hàng ở thiennhientinhhoa.com, quý khách phải trên 18 tuổi và sở hữu thẻ tín dụng ngân hàng hoặc thẻ ghi nợ hợp lệ được phát hành bởi ngân hàng mà chúng tôi chấp nhận.

3. Hiệu lực

3.1 Các Điều Khoản và Điều Kiện này được áp dụng cho tất cả các đơn hàng và hợp đồng đã hoặc sẽ được thực hiện bởi chúng tôi cho việc buôn bán và cung cấp sản phẩm. Khi quý khách gửi đơn hàng cho chúng tôi, cung cấp cho chúng tôi thông tin để giao hoặc nhận hàng, điều này không được coi là quý khách chấp nhận chính thức các Điều Khoản và Điều Kiện này. Không có Điều Khoản và Điều Kiện nào ở đây ảnh hưởng đến quyền pháp định của bạn (bao gồm cả quyền yêu cầu hàng hóa mua từ doanh nghiệp phải theo đúng với mô tả của nó, phù hợp với mục đích sử dụng và chất lượng đạt yêu cầu).

3.2 Các Điều Khoản và Điều Kiện này sẽ khống chế bất cứ điều khoản nào do quý khách đề ra. Bất cứ điều kiện nào quý khách gửi, đề xuất hay quy định bằng bất cứ hình thức nào tại bất kì thời điểm nào, cho dù là gửi văn bản qua email hay lời nói, sẽ bị từ bỏ và loại trừ.

3.3 Không có bất kì điều khoản hay thay đổi nào khác cho những Điều Khoản và Điều Kiện này mang tính ràng buộc, trừ phi được chấp nhận bằng văn bản có chữ ký của chúng tôi.

4. Cách hình thành Hợp Đồng

4.1 Khi đặt hàng, quý khách phải tạo tài khoản cá nhân trên trang Web như quy định ở điều 10, và quý khách phải theo hướng dẫn trên trang Web về cách đặt hàng và đưa ra thay đổi cho những đơn hàng kế tiếp trước khi gửi tới trang Web.


4.2 Bất kể giá cả nào mà quý khách đã thấy hoặc nghe trước đây, một khi quý khách đã chọn sản phẩm và đặt hàng, quý khách sẽ được thông báo trên trang Web những chi phí phải trả, bao gồm thuế giá trị hàng hóa và dịch vụ nếu có, và phí giao hàng. Trừ khi có quy định khác trên trang Web, mọi chi phí sẽ được trả bằng tiền tệ có hiệu lực ở Việt Nam. Tuân theo điều khoản tại điều 4.11 dưới đây, đó sẽ là tổng chi phí quý khách phải trả để nhận hàng đã đặt.


4.3 Quý khách sẽ phải trả đầy đủ số tiền tại thời điểm đặt hàng bằng cách điền đầy đủ thông tin thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ được phát hành bởi ngân hàng được chúng tôi chấp nhận hoặc qua Paypal mà chúng tôi yêu cầu để tiến hành đơn hàng của quý khách. Ngoài ra, quý khách có thể trả theo bất cứ hình thức nào mà chúng tôi chấp nhận. Nhưng trong bất cứ trường hợp nào chúng tôi sẽ không giao hàng trước khi quý khách đã thanh toán đầy đủ.


4.4 Nếu quý khách được hỏi thông tin về thẻ thanh toán, quý khách phải là người có đầy đủ quyền sử dụng thẻ hoặc tài khoản thanh toán đó. Thẻ hoặc tài khoản đó phải có đủ tiền để trả các khoản thanh toán đề xuất cho chúng tôi.


4.5 Quý khách cam kết rằng tất cả thông tin cung cấp cho chúng tôi cho mục đích mua sản phẩm từ chúng tôi hoàn toàn chính xác, và thẻ tín dụng hay thẻ ghi nợ, hoặc tài khoản thanh toán hay những cách thức thanh toán khác mà quý khách sử dụng là của quý khách, và có đủ tiền hoặc tín dụng để chi trả toàn bộ giá trị của sản phẩm. Chúng tôi có quyền xác nhận thông tin thanh toán của quý khách trước khi cung cấp sản phẩm.


4.6 Khi quý khách gửi đơn hàng trên trang Web, quý khách đã đồng ý với những Điều Khoản và Điều Kiện này tại thời điểm đặt hàng. Quý khách có trách nhiệm xem lại những Điều Khoản và Điều Kiện mới nhất vào mỗi lần đặt hàng.


4.7 Đơn hàng của quý khách sẽ có hiệu lực như là một lời chào hàng cho đến khi chúng tôi phát hành Xác Nhận Đơn Hàng hoặc, nếu sớm hơn, khi chúng tôi nhận được thông báo thu hồi đơn hàng của quý khách.


4.8 Chúng tôi sẽ không giao hàng cho đến khi Đơn đặt hàng của quý khách được chấp nhận. Trừ khi chúng tôi nói rằng chúng tôi chấp nhận đơn đặt hàng của quý khách, email, thư, fax hoặc bất cứ thông báo công nhận đơn hàng của bạn hoàn toàn là cho mục đích cung cấp thông tin chứ không mang ý nghĩa Xác Nhận Đơn Hàng. Trong sự công nhận ấy, chúng tôi có thể cung cấp cho quý khách số đơn hàng và thông tin của sản phẩm mà quý khách đã đặt. Tùy theo đơn hàng, chúng tôi có thể từ chối chấp nhận đơn hàng của quý khách vì bất cứ lý do nào, kể cả không có hàng để cung cấp hoặc cung cấp cho quý khách sản phẩm khác (trong trường hợp này chúng tôi sẽ yêu cầu quý khách gửi lại đơn hàng trước).


4.9 Hợp Đồng sẽ được hình thành và chúng tôi sẽ bị ràng buộc pháp lý phải cung cấp sản phẩm cho quý khách khi chúng tôi đã chấp nhận đơn hàng của quý khách. Sự chấp nhận sẽ được thông báo rõ ràng cho quý khách qua email, dưới hình thức văn bản tên là “Xác Nhận Đơn Hàng” nói rõ là chúng tôi chấp nhận đơn hàng của quý khách. Xác Nhận Đơn Hàng của chúng tôi sẽ có hiệu lực khi nó được gửi bởi chúng tôi. Để tránh ảnh hưởng đến việc quý khách trả tiền sớm hơn, chúng tôi sẽ gửi hóa đơn đến quý khách ngay sau khi chúng tôi đã chấp nhận đơn hàng của quý khách. Cho đến lúc chấp nhận đơn hàng của quý khách, chúng tôi có quyền từ chối tiến hành đơn hàng và quý khách có quyền hủy đơn hàng. Nếu chúng tôi hay quý khách hủy đơn hàng trước khi chúng tôi chấp nhận đơn hàng đó, chúng tôi sẽ nhanh chóng hoàn trả bất kì số tiền nào đã được quý khách thanh toán bằng thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ cho đơn hàng đó.


4.10 Nếu quý khách nhận ra đã phạm sai lầm với đơn hàng của mình sau khi đã gửi tới trang Web, xin vui lòng liên hệ với info@thiennhientinhhoa.com ngay lập tức. Tuy nhiên, chúng tôi không đảm bảo rằng chúng tôi có thể sửa đổi đơn hàng theo yêu cầu của quý khách.


4.11 Chúng tôi cố gắng hết sức để đảm bảo rằng giá cả chúng tôi đưa ra là chính xác, nhưng giá trị đơn hàng của quý khách sẽ được chúng tôi xác nhận lại vì đó là một phần của thủ tục chấp nhận đơn hàng của chúng tôi. Nếu giá của đơn hàng thay đổi trước khi chúng tôi chấp nhận đơn hàng của quý khách, chúng tôi sẽ liên lạc với quý khách để xác nhận rằng quý khách vẫn muốn tiếp tục mua hàng ở mức giá đã sửa đổi.


4.12 Hợp đồng sẽ chỉ liên quan đến những sản phẩm mà chúng tôi đã xác nhận trong Xác Nhận Đơn Hàng. Chúng tôi sẽ không cung cấp bất cứ sản phẩm nào mà có thể nằm trong đơn hàng của quý khách cho đến khi chúng tôi gửi Xác Nhận Đơn Hàng có đề cập đến những sản phẩm đó.


4.13 Quý khách phải cung cấp cho chúng tôi hoặc đại lý của chúng tôi hoặc trên trang Web thông tin chính xác của mình và phải luôn cập nhật thông tin và thông báo cho chúng tôi nếu có sự thay đổi nào.


5. Giao hàng

5.1 Chúng tôi sẽ giao sản phẩm đến địa điểm mà quý khách hàng yêu cầu trong đơn đặt hàng.


5.2 Chúng tôi sẽ giao hàng trong khoản thời gian mà chúng tôi đã định trước cho quý khách tại thời điểm đặt hàng (hoặc sẽ được cập nhật lại trong Xác Nhận Đơn Hàng) chứ chúng tôi sẽ không thể xác định được ngày giao hàng chính xác khi bạn đặt hàng hoặt trong Xác Nhận Đơn Hàng. Chúng tôi luôn cố gắng giao hàng trong vòng 3 ngày làm việc tính từ ngày quý khách đặt hàng nhưng chúng tôi không thể đảm bảo ngày giao hàng cố định.


5.3 Chúng tôi sẽ cho quý khách biết nếu như chúng tôi có sự chậm trễ trong việc giao hàng nhưng trong phạm vi pháp luật cho phép, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất cứ tổn thất, các khoản nợ, chi phí, thiệt hại, hoặc cước phí phát sinh từ việc giao hàng trễ.


5.4 Khi hàng được giao, quý khách sẽ được yêu cầu ký nhận hàng. Quý khách sẽ phải kiểm tra sản phẩm cho bất kì lỗi lầm hoặc hư hại nào đó trước khi ký nhận hàng. Quý khách nên giữ kỹ biên lai phòng trường hợp sau này quý khách cần nói chuyện lại với chúng tôi về sản phẩm đã mua.


5.5 Xin quý khách lưu ý rằng có một số địa điểm chúng tôi sẽ không thể giao hàng được. Nếu trường hợp đó xảy ra, chúng tôi sẽ thông báo cho quý khách qua thông tin liên lạc mà quý khách đã cung cấp khi đặt hàng và sắp xếp hủy đơn hàng hoặc giao hàng đến một địa chỉ khác.


5.6 Chúng tôi gói hàng bằng bao bì chuẩn của chúng tôi. Nếu quý khách có yêu cầu gói hàng bằng bao bì khác thì sẽ phải trả thêm phí.


5.7 Mọi sự rủi ro sẽ do quý khách chịu trách nhiệm khi hàng đã giao, trừ trường hợp việc giao hàng bị hoãn vì quý khách vi phạm nghĩa vụ được nêu ra trong hợp đồng, chịu trách nhiệm rủi ro sẽ được chuyển giao vào ngày giao hàng. Kể từ khi mọi rủi ro về sản phẩm được chuyển giao cho quý khách, chúng tôi sẽ không chịu bất cứ trách nhiệm nào về tổn thất hay hư hại của sản phẩm đó.


5.8 Quý khách phải cẩn thận khi nhận sản phẩm để tránh làm hỏng nó, đặc biệt là khi sử dụng bất kì vật dụng sắc nhọn để mở.


5.9 Quý khách phải đảm bảo rằng quý khách sẵn sàng nhận hàng mà không có bất cứ sự chậm trễ nào và vào bất kỳ thời gian nào hợp lý mà chúng tôi đã đưa ra.


5.10 Nếu quý khách không thể có mặt để nhận hàng, chúng tôi sẽ để lại ghi chú hướng dẫn cách gửi hàng lại hoặc đến công ty vận chuyển để nhận.


5.11 Nếu việc giao và nhận hàng bị trì hoãn vì sự từ chối nhận hàng không hợp lý của quý khách hoặc nếu quý khách (trong vòng 2 tuần cho sự cố gắng giao hàng lần đầu của chúng tôi) không nhận hàng hoặc lấy hàng từ công ty vận chuyển thì chúng tôi sẽ xử lý bằng 1 trong 2 cách sau (mà không làm ảnh hưởng bất cứ quyền lợi hay biện pháp xử lý nào có sẵn cho chúng tôi):


a) thu một khoản phí lưu kho hợp lý và các chi phí phát sinh khác mà quý khách phải chịu; hoặc


b) sản phẩm sẽ không còn sẵn để giao hoặc thu nhận và chúng tôi sẽ ngay lập tức thông báo cho quý khách về việc hủy bỏ hợp đồng, trong trường hợp này chúng tôi sẽ hoàn trả bất kỳ chi phí nào mà quý khách đã trả cho hợp đồng nói trên cho quý khách hoặc ngân hàng phát hành thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ của quý khách, trừ đi một khoản phí điều hành hợp lý cho chúng tôi (bao gồm việc giao hàng và hoàn trả sản phẩm, và bất cứ khoản phí lưu kho nào như đã đề ra ở điều 5.11(a) phía trên).


5.12 Quý khách có trách nhiệm đảm bảo rằng các sản phẩm thích hợp với nhu cầu sử dụng và đáp ứng các yêu cầu cá nhân của quý khách. Chúng tôi không đảm bảo rằng các sản phẩm sẽ đáp ứng hết các yêu cầu cá nhân của quý khách. Quý khách cần biết rằng mọi sản phẩm đều mang chất lượng chuẩn chứ không được sản xuất riêng và đáp ứng toàn bộ yêu cầu mà quý khách muốn.


6. Hủy đơn hàng

6.1 Chúng tôi sẽ tự hủy bỏ hợp đồng nếu như sản phẩm không có sẵn vì bất kỳ lý do gì. Chúng tôi sẽ thông báo cho quý khách biết nếu trường hợp đó xảy ra và hoàn trả các chi phí mà quý khách đã trả.


6.2 Chúng tôi sẽ hoàn trả tiền nhận từ quý khách qua hình thức mà quý khách đã sử dụng để trả tiền cho đơn hàng.


7. Hủy đơn hàng bởi khách hàng (cho Sản Phẩm không bị lỗi)

Nếu quý khách muốn hủy đơn hàng, xin vui lòng liên hệ với công ty. Quý khách sẽ không phải trả bất kỳ khoản phí hủy đơn hàng nào. Một khi hàng đã được chuyển đi thì nó sẽ không thể bị hủy được và các sản phẩm phải được trả lại công ty theo hướng dẫn được đưa ra bởi bộ phận chăm sóc khách hàng (Xin vui lòng gọi số điện thoại phía trên hoặc sử dụng phiếu trả hàng đi kèm trong kiện hàng của quý khách).


8. Sản phẩm bị lỗi

8.1 Chúng tôi đảm bảo rằng:


a) Sản phẩm sẽ được giao nguyên vẹn và đúng với số lượng đã đặt; và


b) Sản phẩm sẽ theo đúng hướng dẫn sử dụng mới nhất của nhà sản xuất như được ghi trên trang Web của chúng tôi hoặc được ghi trên sản phẩm tại thời điểm quý khách đặt hàng.


8.2 Sản phẩm được sử dụng theo đúng hướng dẫn mới nhất của nhà sản xuất được ghi trên trang Web hoặc ngay trên sản phẩm. Quý khách có trách nhiệm sử dụng sản phẩm theo đúng hướng dẫn sử dụng đó.


8.3 Trước khi giao hàng, chúng tôi có thể đưa ra một số chỉnh sửa nhỏ về chất liệu, màu sắc, trọng lượng, kích cỡ, kiểu dáng, và một số chi tiết khác trong phạm vi hợp lý.


8.4 Chúng tôi cố gắng hết sức để giao sản phẩm trong tình trạng tốt nhất. Tuy nhiên, nếu quý khách có phàn nàn về sản phẩm bị lỗi, xin vui lòng giữ nguyên tình trạng sản phẩm lúc đó để chúng tôi, hoặc đại diện của chúng tôi, đến để kiểm tra trong thời gian sớm nhất có thể.


8.5 Để giúp quý khách có biện pháp xử lý sản phẩm bị lỗi, chúng tôi sẽ cần sự hợp tác của quý khách và yêu cầu quý khách cung cấp một số thông tin về sản phẩm, bao gồm:


a) Những chi tiết chứng minh sản phẩm bị hư hại hoặc bị lỗi; và


b) cung cấp thông tin về số giao hàng và các thông tin khác khi chúng tôi yêu cầu.


8.6 Nếu quý khách muốn chúng tôi sửa chữa, thay đổi, hoặc hoàn trả tiền cho các sản phẩm được đề cập trong hợp đồng, và chúng tôi thấy rằng sản phẩm đó:


a) sử dụng sai, bị lạm dụng, hay bị bỏ bê, bất cẩn hay không được quan tâm, bảo quản, hoặc bị hư hỏng hay trong tình trạng bất thường; hoặc


b) bị vướng vào bất cứ tai nạn nào hoặc bị thiệt hại do những chủ ý thay đổi hoặc chỉnh sửa; hoặc


c) được sử dụng trái với hướng dẫn sử dụng mà nhà sản xuất đưa ra; hoặc


d) bị hao mòn do được sử dụng hoặc bị xé sau khi chúng tôi đã giao hàng, chúng tôi có quyền quyết định không sửa chữa, thay đổi, hoặc hoàn trả tiền cho sản phẩm đó và/hoặc chúng tôi sẽ yêu cầu quý khách trả các khoản phí vận chuyển và phí dịch vụ dựa trên chi phí hiện hành chuẩn của chúng tôi và chúng tôi sẽ thanh toán vào thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ, hoặc qua bất cứ thông tin thanh toán nào mà quý khách đã cung cấp cho chúng tôi khi đặt hàng. Và trong phạm vi pháp luật cho phép, chúng tôi sẽ không chịu bất cứ trách nhiệm nào cho tổn thất, các khoản nợ, chi phí, thiệt hại hoặc phí phát sinh nào khác.


9. Phiếu giảm giá

9.1 Quý khách có thể sử dụng phiếu khuyến mãi để thanh toán cho các sản phẩm trên trang Web. Mỗi đơn hàng chỉ được sử dụng 01 phiếu giảm giá. Với những đơn hàng đã được thanh toán, quý khách không thể sử dụng phiếu giảm giá. Thông tin chi tiết cho các phiếu khuyến mãi được quy định tại điều 9.8 và cho phiếu mua hàng tại điều 9.9.


9.2 Để chuyển điểm mua hàng vào Tài Khoản cá nhân của quý khách hoặc kiểm tra tín dụng hiện có, xin vui lòng xem tại trang “Tài khoản cá nhân” trên trang Web.


9.3 Chúng tôi có thể gửi email quà tặng hoặc phiếu khuyến mãi cho quý khách. Theo điều 11.2, chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất cứ lỗi nào trong địa chỉ email hoặc tên người nhận.


9.4 Nếu quý khách có phiếu mua hàng hoặc phiếu khuyến mãi, phiếu đó có thể được sử dụng bởi người khác và quý khách có thể trao toàn quyền sử dụng phiếu giảm giá cho người đó.


9.5 Trong trường hợp gian lận, lừa gạt hoặc có những hành vi nghi ngờ phạm pháp liên quan đến việc mua phiếu giảm giá hoặc quy đổi điểm thưởng của phiếu giảm giá đó trên trang Web, chúng tôi có quyền khóa Tài Khoản cá nhân của quý khách và/hoặc yêu cầu phương thức thanh toán khác.


9.6 Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất cứ tổn thất, mất trộm, hoặc chữ bị mờ trên các phiếu giảm giá.


9.7 Điều kiện quy đổi điểm thưởng.


a) Trong một thời gian nào đó, chúng tôi sẽ phát hành các phiếu khuyến mãi có thể sử dụng trên trang Web mà chúng tôi sẽ gửi tới quý khách qua email. Các phiếu khuyến mãi đó chỉ có thể sử dụng trên trang Web.


b) Các phiếu khuyến mãi chỉ có giá trị sử dụng trong khoảng thời gian được ghi trên phiếu, chỉ được sử dụng 1 lần và không thể sử dụng kèm với các phiếu khuyến mãi khác. Một số thương hiệu sẽ không được áp dụng trong các chương trình giảm giá.


c) Điểm tín dụng của phiếu khuyến mãi không thể sử dụng để trả cho các sản phẩm của một bên thứ ba nào khác chúng tôi.


d) Nếu quý khách mua sản phẩm có giá trị thấp hơn giá trị của phiếu khuyến mãi, chúng tôi sẽ không hoàn trả tiền hay tín dụng còn lại nào cho quý khách.


e) Tín dụng của phiếu khuyến mãi không thể tích lũy lãi suất hoặc có thể quy đổi ra tiền mặt.


f) Nếu tín dụng của phiếu khuyến mãi không đủ để mua sản phẩm mà quý khách mong muốn, quý khách sẽ phải trả thêm qua các cách thanh toán khác.


9.8 Điều kiện quy đổi điểm thưởng của phiếu mua hàng


a) Quý khách có thể mua phiếu mua hàng để sử dụng trên trang Web bởi quý khách hoặc bất kỳ khách hàng khác. Các phiếu mua hàng này sẽ được gửi qua email.


b) Phiếu mua hàng không thể sử dụng để mua thêm các phiếu mua hàng khác. Phiếu mua hàng chỉ có thể mua được từ thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ hoặc qua Paypal.


c) Tín dụng của phiếu khuyến mãi không thể tích lũy lãi suất hoặc có thể quy đổi ra tiền mặt.


d) Để hủy việc mua phiếu mua hàng, quý khách có thể liên hệ chúng tôi qua địa chỉ email tại bất kỳ thời điểm nào trước khi phiếu giảm giá được sử dụng. Một phiếu giảm giá được coi là đã sử dụng nếu như nó đã được dùng để thanh toán đơn hàng.


e) Nếu tín dụng của phiếu khuyến mãi không đủ để mua sản phẩm mà quý khách mong muốn, quý khách sẽ phải trả thêm qua các cách thanh toán khác.


f) Quý khách có thể sử dụng nhiều phiếu mua hàng một lúc để thanh toán đơn hàng, và phiếu mua hàng có thể sử dụng cùng với 1 phiếu khuyến mãi khách trong cùng 1 đơn hàng.


10. Giới hạn chịu trách nhiệm

Điều khoản 10 này có hiệu lực trên cả các điều khoản khác và đưa ra toàn bộ các trách nhiệm pháp lý của chúng tôi, và là biện pháp xử lý duy nhất và độc quyền cho:

a) việc thi hành, không thi hành, mục đích thi hành hoặc chậm trễ trong việc thi hành các Điều Khoản và Điều Kiện hoặc Hợp Đồng hoặc trên trang Web (hay bất cứ thành phần nào của nó); hoặc


b) nếu không liên quan đến các Điều Khoản và Điều Kiện hoặc tham gia vào hoặc thi hành các Điều Khoản và Điều Kiện này.


11. Bảo hành và quản lý khiếu nại

11.1 Chúng tôi sẽ thực hiện nghĩa vụ của chúng tôi theo đúng các Điều Khoản và Điều Kiện này với sự quan tâm và kỹ năng chuyên nghiệp.


11.2 Chúng tôi rất quan tâm về sự hài lòng của khách hàng. Quý khách có thể liên hệ với chúng tôi bất kỳ lúc nào bằng các thông tin liên lạc đề cập tại mục 1.1 trong phần Điều Khoản và Điều Kiện này. Chúng tôi sẽ cố gắng giải quyết vấn đề của quý khách sớm nhất ngay khi có thể và sẽ liên lạc với quý khách khi chúng tôi nhận được bất kỳ thắc mắc hoặc phàn nàn nào có liên quan. Trong trường hợp bảo hành thường có sự liên quan của các nhà sản xuất, vì vậy sẽ tốn nhiều thời gian hơn để có thể giải quyết thắc mắc hay phàn nàn của quý khách.


11.3 Trong trường hợp khiếu nại, nó sẽ giúp chúng tôi rất nhiều nếu quý khách có thể mô tả được sản phẩm mà quý khách muốn khiếu nại càng chi tiết càng tốt. Và nếu có thể, gửi cho chúng tôi bản sao của đơn hàng hoặc chúng tôi biết số đơn hàng mà chúng tôi đã cung cấp cho quý khách trong văn bản Công Nhận Đơn Hàng hoặc Xác Nhận Đơn Hàng. Nếu quý khách không nhận được phản hồi gì từ chúng tôi trong vòng 5 ngày làm việc, xin vui lòng liên lạc lại. Trong trường hợp hiếm hoi, email của quý khách sẽ bị gửi tới hòm thư rác của chúng tôi nên chúng tôi sẽ không nhận được khiếu nại hoặc thư từ mà chúng tôi gửi, quý khách sẽ không nhận được.


12. Bảo vệ dữ liệu

Xin vui lòng xem qua Chính Sách Bảo Mật của chúng tôi, cũng là một phần của Điều Khoản và Điều Kiện này.


13. Các trường hợp nằm ngoài kiểm soát của chúng tôi (Điều khoản về Bất Khả Kháng)

13.1 Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ hành vi vi phạm, cản trở hoặc chậm trễ trong việc thực hiện một hợp đồng nào do bất kỳ nguyên nhân nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi, bao gồm và không giới hạn cho các hiểm họa thiên nhiên và những tai nạn không thể tránh khỏi, các hành động của bên thứ ba (bao gồm và không giới hạn trong tin tặc, các nhà cung cấp, chính phủ, thuộc chính phủ, cơ quan đa quốc gia hay các chính quyền địa phương), khởi nghĩa, bạo loạn, bạo động chính quyền, chiến tranh, thù địch, hoạt động hiếu chiến, các trường hợp quốc gia khẩn cấp, khủng bố, buôn lậu, bắt bớ, hạn chế hay cầm tù của cơ quan có thẩm quyền, đình công, dịch bệnh, hỏa hoạn, cháy nổ, bão táp, lũ lụt, hạn hán, điều kiện thời tiết, động đất, thảm họa thiên nhiên, tai nạn, sự cố máy móc, phần mềm của 1 bên thứ ba, gián đoạn hoặc vấn đề về việc cung cấp tiện ích công cộng (bao gồm điện, viễn thông, hay Internet), thiếu hụt hoặc không có khả năng để lấy sản phẩm, vật liệu, thiết bị, hay vận chuyển (“Trường hợp Bất Khả Kháng”), mặc cho những trường hợp đó có thể lường trước được.


13.2 Hoặc là quý khách hoặc là chúng tôi có thể chấm dứt hợp đồng ngay lập tức bằng văn bản thông báo cho bên kia biết khi các “Trường hợp Bất Khả Kháng” kéo dài 2 ngày làm việc hoặc hơn. Trong trường hợp này, không bên nào sẽ chịu trách nhiệm cho bên nào cả khi hợp đồng được chấm dứt (ngoài trường hợp hoàn trả lại tiền mà quý khách đã thanh toán nhưng chưa nhận sản phẩm).


13.3 Nếu chúng tôi có hợp đồng giao các sản phẩm giống nhau hoặc tương tự cho nhiều hơn 1 khách hàng và chúng tôi không thể thực hiện nghĩa vụ giao hàng cho quý khách vì các Trường hợp Bất Khả Kháng, chúng tôi có toàn quyền quyết định sẽ thực hiện hợp hợp đồng nào và thực hiện đến mức độ nào.


14. Thông báo

14.1 Bất cứ thông báo nào liên quan đến hợp đồng sẽ ở hình thức văn bản và có thể sẽ được sử dụng cho giao hàng cá nhân, trả trước, hoặc thư bảo đảm, hoặc bằng email được gửi đến địa chỉ bưu điện hay địa chỉ email của nhưng bên liên quan.


14.2 Bất cứ thông báo nào gửi bằng bưu điện sẽ được hiểu là đã được thực hiện 2 ngày làm việc sau khi thông báo tương tự đã được gửi đi nếu như địa chỉ của người nhận là ở UK. Bất cứ thông báo nào được gửi qua email sẽ được hiểu là đã được thực hiện khi nhận được thông báo là email đã được nhận bởi máy chủ của người nhận. Để có thể chứng minh được dịch vụ đã hoàn tất, phải có đủ minh chứng là thư hoặc email được gửi đến đúng địa chỉ và nếu có thể, gửi qua dịch vụ trả trước hoặc thư bảo đảm hoặc thông báo thư đã được gửi.


15. Quảng cáo trên trang Web

Chúng tôi sẽ nỗ lực để tuân theo bất ký quy định nào liên quan đến trang Web được ban hành bởi Cục Quản lý Tiêu chuẩn Quảng Cáo.

16. Các vấn đề chung

16.1 Chúng tôi sẽ lưu giữ đơn đặt hàng của quý khách và các Điều Khoản và Điều Kiện này 6 năm sau khi đã chấp nhận đơn hàng của quý khách. Tuy nhiên, để quý khách có thể tham khảo thêm về sau, chúng tôi khuyên rằng quý khách nên in một bản sao của các Điều Khoản và Điều Kiện này, Đơn Hàng, Công Nhận Đơn Hàng và Xác Nhận Đơn Hàng.


16.2 Không có sự thất bại hay chậm trễ nào do chúng tôi hay quý khách gây ra trong việc thực hiện quyền theo các Điều Khoản và Điều Kiện này được coi là từ bỏ quyền lợi hoặc mở rộng ra hoặc tác động đến các vấn đề về sau hay ảnh hưởng đến các quyền hay các biện pháp khắc phục liên quan đến nó hoặc thay đổi hay hạn chế quyền lợi của quý khách theo các Điều Khoản và Điều Kiện này hoặc theo Hợp Đồng.


16.3 Nếu có bất kỳ mục nào trong các Điều Khoản và Điều Kiện này hoặc trong Hợp Đồng có khả năng bị tuyên bố trước bất kỳ tòa án có thẩm quyền là không hợp lệ hoặc không thể thực thi thì những mục đó sẽ không có ảnh hưởng gì đến các mục khác hay 1 phần của các mục khác. Tất cả các mục khách đều tiếp tục có hiệu lực thi hành miễn là các Điều Khoản và Điều Kiện này hoặc là Hợp Đồng vẫn còn có hiệu lực thi hành.


16.4 Quý khách không được bàn giao, chuyển nhượng, thay đổi, tính phí, tạo hợp đồng phụ, tin tưởng hoặc đối phó với những hành động nào liên quan đến các Điều Khoản và Điều Kiện này hoặc với Hợp Đồng hoặc cả hai hoặc bất cứ quyền lợi hay nghĩa vụ nào theo các Điều Khoản và Điều Kiện này hoặc theo Hợp Đồng.


16.5 Không có điều gì trong Điều Khoản và Điều Kiện này hay trong Hợp Đồng có thể dùng để tạo mối quan hệ hợp tác, đại diện, hay mối quan hệ giữa người sử dụng lao động và nhân viên giữa quý khách và chúng tôi.


16.6 Không cá nhân nào mà không thuộc thành phần của các Điều Khoản và Điều Kiện này hoặc của Hợp Đồng có thể yêu cầu quyền lợi theo nó hay được hưởng lợi từ các điều mục này. Cho dù người đó dựa vào những điều mục này hay trình bày cho 1 bên khách những Điều Khoản và Điều Kiện này hay là hợp đồng đã phê chuẩn một trong các điều mục này.


16.7 Tất cả các Điều Khoản và Điều Kiện này và Hợp Đồng (và tất cả nghĩa vụ phát sinh ngoài hợp đồng hoặc có liên quan) sẽ bị chi phối và được hiểu theo luật pháp của Việt Nam. Cả chúng tôi và quý khách đều phải tuân theo những phán xét của tòa án Việt Nam. Tất cả giao dịch, thư từ và liên lạc giữ chúng tôi và quý khách sẽ được thực hiện bằng tiếng Anh.


17. Sửa đổi trong các Điều Khoản và Điều Kiện chung

Chúng tôi có quyền sửa đổi các Điều Khoản và Điều Kiện này vào bất kỳ thời điểm nào. Các sửa đổi đó sẽ được đăng trên mạng. Tuy nhiên, việc tiếp tục sử dụng trang Web sẽ được coi như là quý khách đã chấp nhận các Điều Khoản và Điều Kiện mới đó.
Quy định sử dụng


1. Trang này (cùng với những văn bản được đề cập trong đó) cho quý khách biết về các quy định sử dụng (“Quy định sử dụng”) trang Web thiennhientinhhoa.com (“Trang web”) của chúng tôi như là một khách viếng thăm hay là một thành viên đã đăng kí. Xin vui lòng đọc kỹ quy định sử dụng và đồng ý là quý khách sẽ tuân theo những quy định này. Quý khách sử dụng trang Web đồng nghĩa với việc quý khách đã đồng ý với các Quy định Sử dụng này và có hiệu lực vào ngày quý khách đến thăm trang Web lần đầu tiên. Nếu quý khách không đồng ý với những Quy định Sử dụng này, xin quý khách vui lòng ngừng sử dụng trang Web ngay lập tức.

2.Trang Web được vận hành bởi thiennhientinhhoa.com.
3. Chúng tôi có quyền thay đổi các Quy định Sử dụng này vào bất kỳ thời điểm nào mà không cần thông báo trước trên mạng. Quý khách có trách nhiệm thường xuyên theo dõi các thông tin được đăng trên mạng để có thể cập nhật kịp thời những thay đổi đó. Việc quý khách tiếp tục sử dụng trang Web sau khi những thay đổi đó được đăng đồng nghĩa với việc quý khách đã đồng ý với những sửa đổi trong Quy định Sử dụng.

4. Quý khách chịu trách nhiệm cho việc kết nối đến trang Web của chúng tôi qua đường truyền Internet của quý khách và cho người khác biết đến Quy định Sử dụng này.

5. Quý khách không được phép sử dụng trang Web hoặc gửi cho chúng tôi hoặc đến trang Web hoặc bất kỳ thành viên nào khác của trang Web bất cứ thứ gì mà:

a) vi phạm luật pháp, quy định, quy chế, hoặc luật địa phương của bất kỳ cơ quan quyền lực nào;
b) mang tính lừa đảo, phạm tội, hoặc trái pháp luật;
c) không chính xác hoặc lỗi thời;
d) mang tính tục tĩu, khiếm nhã, khiêu dâm, thô tục, xúc phạm, phân biệt chủng tộc, phân biệt giới tính, phân biệt đối xử, công kích, gây hại, quấy rối, làm nhục, độc hại, lăng mạ, thù ghét, đe dọa, phỉ báng, không đúng sự thật hoặc mang tính chính trị;
e) giả danh một cá nhân hay đoàn thể hoặc bóp méo mối quan hệ với một cá nhân hay đoàn thể khác;
f) vi phạm bản quyền hay quyền sở hữu trí tuệ (bao gồm và không giới hạn cho bản quyền, bản quyền thương hiệu, và quyền phát thanh truyền hình) hay sự riêng tư hoặc các quyền khách của chúng tôi hoặc một bên thứ ba bất kỳ;
g) có thể trái với lợi ích của chúng tôi;
h) trái với các quy luật hay yêu cầu mà chúng tôi đã quy định trên trang Web có liên quan đến một phần của trang Web nói riêng hay cả trang Web nói chung; hoặc
i) liên quan đến việc sử dụng của quý khách, cung cấp hoặc phán tán bất kỳ virus, những email không cần thiết, trojan, trap doors, back doors, easter eggs, worms, time bombs, cancelbots hay các chương trình vi tính khác có ý định làm thiệt hại hay can thiệp, lừa dối, chiếm đoạt bất cứ chương trình, dữ liệu hay thông tin cá nhân nào.

6. Quý khách phải trao cho chúng tôi quyền sử dụng không thể thu hồi, miễn phí bản quyền trên toàn thế giới, chuyển nhượng và phụ cấp phép được đối với các tài liệu mà quý khách đã gửi đến chúng tôi hoặc đến trang Web cho mục đích sử dụng trên trang Web hay để quảng bá dịch vụ của chúng tôi (bằng bất cứ phương tiện truyền thông nào). Quý khách đồng ý từ bỏ quyền nhân thân của mình để được công nhận là tác giả và chúng tôi có thể sửa đổi tài liệu của bạn.

7. Các lời nhận xét hoặc những thông tin khác được đăng tải trên trang Web không nhằm mục đích đưa ra lời khuyên và vì thế tin tưởng vào. Do đó, chúng tôi từ chối mọi trách nhiệm pháp lý và trách nhiệm phát sinh từ bất kỳ khách viếng thăm trang Web đã tin tưởng vào các thông tin đó, hoặc bất kỳ ai khác biết đến các thông tin được đăng trên trang Web.

8. Quý khách đồng ý với các hướng dẫn sử dụng của trang Web mà chúng tôi sẽ đưa ra vào bất kỳ thời gian nào.

Hiệu hành của trang web, bảo mật, và sự chính xác

9. Chúng tôi luôn nỗ lực để trang Web có thể kết nối 24 tiếng trong ngày nhưng chúng tôi không chịu trách nhiệm nếu vì một lý do nào đó trang Web không thể kết nối được. Chúng tôi không chắc chắn rằng việc kết nối đến trang Web của quý khách sẽ không bị gián đoạn, kịp thời, và không có lỗi xảy ra. Vì tính chất của Internet, điều đó không thể đảm bảo được. Thêm vào đó, chúng tôi sẽ thỉnh thoảng cần phải chỉnh sửa, bảo trì, hoặc thêm vào nhiều chức năng mới.

10. Việc kết nối đến trang Web của một cá nhân xác định hoặc tất cả người sử dụng có thể bị đình chỉ hoặc thu hồi tạm thời hoặc vĩnh viễn vào bất kỳ thời gian nào mà không cần báo trước. Chúng tôi cũng có thể áp đặt các hạn chế về thời gian cũng và cách sử dụng trang Web lên quý khách vì bất kỳ lý do gì. Nếu chúng tôi áp đặt hạn chế lên quý khách, quý khách không được tìm cách sử dụng trang Web dưới bất kì tên hay người sử dụng nào khác.

11. Chúng tôi không đảm bảo rằng trang Web sẽ tương thích với mọi loại phần cứng và phần mềm mà quý khách sử dụng. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kì hư hại, hay virus, hay các mã nguồn có thể ảnh hưởng đến máy vi tính, thiết bị, phần mềm, dữ liệu hay bất kỳ tài sản nào khác phát sinh từ việc kết nối và tương tác với trang Web. Chúng tôi cũng sẽ không chịu trách nhiệm cho các thành phần thứ ba nào khác.

12. Chúng tôi sẽ thay đổi và cập nhật trang Web và các thông tin được đăng tải trên trang Web mà không cần thông báo với quý khách.

13. Chúng tôi nỗ lực để đảm bảo rằng mọi thông tin và tài liệu trên trang Web là chính xác. Tuy nhiên, không có đảm bảo hay mô tả nào, dù là được nên rõ hay ngụ ý, được đưa ra để chắc chắn rằng mọi thông tin và tài liệu là hoàn thiện, chính xác, mới nhất, phù hợp cho mục đích cụ thể và, trong phạm vi cho phép, chúng tôi không chấp nhận trách nhiệm pháp lý nào cho bất kỳ lỗi hay thiếu sót. Điều này sẽ không làm ảnh hưởng đến nghĩa vụ mà chúng tôi phải thực hiện đối các hợp đồng mà chúng tôi đã làm với quý khách để cung cấp dịch vụ cho quý khách, bao gồm cả nghĩa vụ cung cấp cho quý khách thông tin và lời khuyên chính xác, và quá trình đó sẽ được thực hiện ở một phần khác của trang Web an toàn hơn và chỉ hiện hữu với người sử dụng có mật khẩu chính xác.

14. Thông tin tài liệu có trên trang Web chỉ được cung cấp cho mục đính thông tin và nó sẽ không phát sinh bất kỳ cam kết hay nghĩa vụ nào cho chúng tôi. Không có thông tin nào trên trang Web được coi là một phần của việc giao dịch hoặc hợp đồng.

Đăng ký sử dụng dịch vụ

15. Nếu quý khách muốn đặt hàng trên trang Web để mua một trong các sản phẩm được đưa lên trang Web, quý khách sẽ cần phải tạo một tài khoản (một “Tài khoản”) trên trang Web mà quý khách có thể truy cập trên trang Web tại phần “Tài Khoản Cá Nhân” trên trang Web. Để đăng ký, quý khách cần cung cấp tên đầy đủ, mã bưu điện, địa chỉ email, và có thể một số thông tin cá nhân khác. Xin vui lòng xem Chính Sách Bảo Mật để biết thêm chi tiết.

16. Mội khi quý khách đã đăng ký với trang Web, quý khách sẽ được yêu cầu tạo một tên đăng nhập và mật khẩu cho tài khoản của mình. Quý khách cần giữ kín mật khẩu và thông báo cho chúng tôi ngay lập tức nếu như có một bên thứ ba biết được mật khẩu của quý khách hoặc nếu như có sự sử dụng trái phép địa chỉ email hay tài khoản cá nhân của Quý Khách, hay bất kỳ hành vi vi phạm bảo mật mà quý khách biết. Quý khách đồng ý rằng cá nhân mà quý khách cho biết thông tin tên truy cập và mật khẩu được toàn quyền sử dụng và/hoặc giao dịch qua tài khoản của quý khách như là người đại diện. Xin lưu ý là quý khách hoàn toàn chịu trách nhiệm nếu quý khách không duy trì được tính bảo mật của mật khẩu.

17. Quý khách cần đăng ký bằng địa chỉ email cá nhân hợp lệ mà quý khách thường xuyên sử dụng để các email điều hành có thể gửi đến quý khách. Bất kỳ tài khoản nào được đăng ký bởi địa chỉ email của người khác hoặc địa chỉ email tạm thời sẽ bị khóa mà không cần báo trước. Chúng tôi sẽ yêu cầu quý khách xác minh tài khoản của mình khi đăng ký hoặc nếu chúng tôi tin rằng quý khách đang sử dụng địa chỉ email không hợp lệ.

19. Khi quý khách đăng ký tài khoản và bất cứ khi nào quý khách đăng nhập vào tài khoản của mình, quý khách có thể lựa chọn đăng ký để nhận hoặc không nhận những emails thông tin (như là bản tin, thông tin về khuyến mãi, v..v...). Quý khách có thể hủy đăng ký nhận những email thông tin vào bất kỳ thời điểm nào bằng cách đăng nhập vào tài khoản của quý khách.

20. Mặc dù chúng tôi lưu lại thông tin mua hàng của quý khách, chúng tôi không thể cho quý khách biết những thông tin này vì lý do bảo mật. Quý khách có thể truy cập thông tin này bằng cách đăng nhập vào tài khoản của mình. Quý khách có thể theo dõi thông tin về những đơn hàng đã mua hoặc những đơn hàng vừa mới giao. Quý khách cũng có thể quản lý và lưu lại địa chỉ, thông tin tài khoản ngân hàng hay bất kỳ bản tin nào mà quý khách nhận được.

Trách nhiệm pháp lý của chúng tôi

21. Chúng tôi chịu trách nhiệm pháp lý nếu như có tử vong hay chấn thương gây ra do sự bất cẩn của chúng tôi, hoặc do hình ảnh lừa đảo của chúng tôi hoặc do bất cứ trách nhiệm pháp lý nào mà chúng tôi không thể loại trừ hay hạn chế bằng luật pháp.

22. Trong phạm có thể của luật pháp và tuân theo mục 22 phía trên, trong tất cả các trường hợp khác ngoài dịch vụ mà chúng tôi cung cấp cho một khách hàng cụ thể (mà sẽ bị chi phối bởi các điều khoản trong hợp đồng và các điều khoản cam kết), và trong phạm vi pháp luật cho phép:

a) trách nhiệm pháp lý của chúng tôi với quý khách hay bất kỳ một bên thứ ba nào khác sẽ không có trường hợp nào có tổng số tiền lớn hơn: i) 500.000VND; hoặc ii) 110% tổng số tiền mà quý khách trả cho chúng tôi trong 12 tháng trước khi phát sinh bất kỳ hành động nào; và
b) chúng tôi sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào (dù là trong hợp đồng, sai lầm, sơ suất, sai phạm, bồi thường hay bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào) có liên quan đến việc sử dụng hay việc không có khả năng sử dụng hay trì hoãn trong việc sử dụng trang Web hay bất kỳ tài liệu nào trên trang Web hay truy cập nó hoặc từ bất kỳ hành động hay quyết định nào được đưa ra như là kết quả của việc sử dụng trang Web hay bất kỳ tài liệu nào trên đó cho: (a) tổn thất hay hậu quả gián tiếp, thiệt hại, chi phí hay phụ phí; (b) mất lợi nhuận thực tế hay dự kiến; (c) mất hợp đồng; (d) mất quyền sử dụng tiền; (e) mất tiền tiết kiệm dự kiến; (f) mất lợi nhuận; (g) mất thiện chí; (h) mất danh tiếng; (i) mất kinh doanh; (j) mất thời gian hoạt động; (k) mất cơ hội; hoặc (l) mất, hư hại, hay tham nhũng dữ liệu; dù cho những rủi ro đó có lường trước được hay không hay dù cho chúng tôi có được thông báo về khả năng xảy ra những rủi ro đó. Để tránh nghi ngờ, mục (b) đến (l) được áp dụng cho dù rủi ro đó là trực tiếp, gián tiếp, hậu quả hay những cách khác.

23. Khi quý khách đã tham gia vào một hợp đồng nào đó với chúng tôi bằng cách đặt mua hàng trên trang Web của chúng tôi mà chúng tôi đã chấp nhận tuân theo các Điều Khoản và Điều Kiện, những Điều Khoản và Điền Kiện có liên quan đến trách nhiệm của chúng tôi và giới hạn của nó trong hợp đồng sẽ thay thế cho giới hạn trách nhiệm được đề ra ở mục 22.a ở trên.

Thương hiệu

24. Tất cả các tên và logo của thiennhientinhhoa.com và các nhãn hiệu, biểu tượng thiết kế hay khẩu hiệu có liên quan đều thuộc bản quyền thương hiệu và dịch vụ của chúng tôi hay những người cấp phép cho chúng tôi.

Quyền sở hữu trí tuệ

25. Chúng tôi là chủ sở hữu hay còn gọi là người được cấp phép có quyền sở hữu trí tuệ đối với trang Web và các tài liệu đăng tải trên trang Web.

26. Quý khách có thể in một bản sao và có thể tải xuống trích đoạn của bất kỳ trang nào trên trang Web để quý khách tiện tham khảo hoặc cho những người khác trong cùng tổ chức của quý khách biết đến.

27. Quý khách không được phép chỉnh sửa giấy tờ hay bản sao điện tử của bất kỳ tài liệu nào mà quý khách đã in ra hoặc tải xuống. Và quý khách không được sử dụng bất kỳ phát họa, hình ảnh, phim, hay âm thanh hay đồ họa nào riêng với phần chữ đi kèm.

28. Quý khách không được sử dụng bất kỳ tài liệu nào trên trang Web cho mục đích thương mại mà không cần phải xin cấp phép từ chúng tôi hay những người đã cấp phép cho chúng tôi.

29. Nếu quý khách in, sao chép, hoặc tải bất kỳ phần nào của trang Web và vi phạm Quy định Sử dụng, quyền sử dụng trang Web của quý khách sẽ bị vô hiệu hóa ngay lập tức và quý khách phải hoàn trả hoặc hủy bỏ các bản sao của các tài liệu mà quý khách đã làm ra.

Thông tin của quý khách và những lần viếng thăm

30.Chúng tôi xử lý thông tin của quý khách theo đúng với Chính Sách Bảo Mật của chúng tôi. Với việc sử dụng trang Web của chúng tôi, quý khách đã đồng ý với việc xử lý thông tin của chúng tôi và quý khách đảm bảo rằng mọi thông tin cung cấp là chính xác.

Giao dịch qua trang Web

31.Hợp đồng cung cấp sản phẩm được hình thành trên trang Web như là kết quả của cuộc viếng thăm của quý khách bị chi phối bởi Điều Khoản và Điều Kiện của chúng tôi.

Trang Web của bên thứ ba

32. Chúng tôi không có quyền điều khiển hay chấp nhận bất kỳ trách nhiệm nào về nội dung của bất kỳ trang web nào có đường dẫn trên trang Web (trừ khi chúng tôi là người cung cấp các đường dẫn đó). Những trang web có đường dẫn trên trang Web của chúng tôi được cung cấp cho sự tiện lợi của quý khách mà không có bất kỳ đảm bảo, thể hiện hay ngụ ý gì cho những thông tin đi kèm với nó. Chúng tôi không ủng hộ hay giới thiệu bất kỳ trang web thứ ba nào mà trang Web cung cấp đường dẫn.

33. Quý khách không được phép sử dụng trang Web mà không có sự cho phép của chúng tôi cho trang Web cá nhân của quý khách hay của người khác.

34. Chúng tôi cho phép quý khách quyền được cung cấp đường dẫn trang Web cá nhân của quý khách trên trang Web của chúng tôi với điều kiện quý khách làm đúng luật mà không làm ảnh hưởng gì đến danh tiếng của chúng tôi hay lợi dụng danh tiếng của chúng tôi. Cụ thể là:

a) Quý khách không được đưa ra đảm bảo hay áp đặt nào cho chúng tôi, dịch vụ của chúng tôi hay các chính sách của chúng tôi trừ khi chúng tôi cho phép;
b) Quý khách không được nói bất cứ điều gì sai, hiểu lầm, xúc phạm hay mang tính công kích về chúng tôi, dịch vụ hay chính sách của chúng tôi; và
c) Quý khách không được gợi ý rõ ràng hay ngụ ý rằng chúng tôi ủng hộ hay có liên quan đến trang Web của quý khách khi mà điều đó không đúng.

Ngoại lệ

35.Nếu có mục nào bị cho là sai luật, không hợp pháp hoặc không có hiệu lực vì bất kỳ lí do luật pháp nào của bất kì tiểu bang hay đất nước nào mà những điều khoảng này được định sẽ có hiệu lực, thì trong phạm vi cho phép của cơ quan có thẩm quyền, những điều khoản đó sẽ bị loại trừ và những điều khoản còn lại trong Quy định Sử dụng vẫn được sử dụng và giữ nguyên hiệu lực.

Luật pháp và thẩm quyền tại Việt Nam

36.Tất cả các Điều Khoản và Điều Kiện này và Hợp Đồng (và tất cả nghĩa vụ phát sinh ngoài hợp đồng hoặc có liên quan) sẽ bị chi phối và được hiểu theo luật pháp của Việt Nam. Nếu có tranh chấp phát sinh bởi các Quy định Sử dụng này, quý khách gửi khiếu nại lên tòa án Việt Nam để giải quyết

CHÍNH SÁCH & QUY ĐỊNH


THÔNG TIN LIÊN HỆ


Công ty cổ phần SP Thiên Nhiên Tinh Hoa
Đia chỉ: số 9 tập thể vật tư Thủy Lợi, Tứ hiệp-Thanh Trì-Hà nội. 

Tên viết tắt: Thiên Nhiên Tinh Hoa...JSC
Tên nước ngoài: Natural Products Tinh Hoa Joint Stock Company
Mã số doanh nghiệp: 0104174297
Giấy ĐKKD Số: Ngày cấp 12/09/2009

Tel: 0422608384       Fax: 04.36815776
Website: Thiennhientinhhoa.com, Email: [email protected]
Tinh Hoa

Mọi thông tin trên website chỉ mang tính chất tham khảo, Khi dùng thuốc cần tuyệt đối tuân theo theo hướng dẫn của Bác sĩ
Số người Online: 89